nr tel. 32 608 76 25/ nr tel. 502 066 949

Oferta

Nasz zespół czeka na Ciebie

Bezpłatna Rehabilitacja

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rehavit” Leszek Strzelczyk w Siemianowicach Śląskich  zaprasza na bezpłatną kompleksową rehabilitację w ramach projektu pn.

„Rehavit – kompleksowy program rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego z wybranych miast średnich województwa śląskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu oraz planowane efekty : Przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej, 500 mieszkańcom i mieszkankom wybranych siedmiu miast średnich w tym miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze tj.: Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Chorzów, Sosnowiec, Czeladź, Bytom, Świętochłowice w wieku od 50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn aktywnym zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia, z dysfunkcjami narządu ruchu, spowodowanymi przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego, będącym uczestnikami i uczestniczkami projektu.

Beneficjent: NZOZ Rehavit Leszek Strzelczyk 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.01.2023 

Wartość projektu: 894 150,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 786 852,00 PLN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy: 

 • Osoby w wieku 50-64 (w przypadku kobiet: 50-59 lat, w przypadku mężczyzn: 50-64);
 • Zamieszkujące na terenie województwa śląskiego w następujących miastach: w Siemianowicach Śląskich, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Sosnowcu, Czeladzi, Bytomiu, Świętochłowicach;
 • Osoby aktywne zawodowo lub zarejestrowane w UP;
 • Z dolegliwościami bólu pleców, kręgosłupa, nóg, kolan, bioder itp.

Z projektu nie mogą skorzystać:

 • osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
 • osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie).

Bezpłatna rehabilitacja kompleksowa obejmuje:

 • I WIZYTA LEKARSKA 
 • I PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA 
 • ZAJĘCIA EDUKACYJNE (edukację zdrowotna, edukacja żywieniowa, psychoedukacja – 3 spotkania 45-minutowe grupowe/każda forma zajęć)
 • REHABILITACJA
 • II WIZYTA LEKARSKA 
 • II PORADA FIZJOTERAPEUTYCZNA 
 • III WIZYTA LEKARSKA 

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje uzyskają Państwo u Pani Małgorzaty Cierpiał, u Pani Moniki Loksztajn oraz u Pani Eweliny Zamojskiej pod numerami telefonu 515 799 859, 502 066 949 oraz 32 608 76 25 oraz u Pani Katarzyny Strzelczyk-Kuś, koordynatorki projektu pod numerem telefonu 535 875 185 oraz drogą elektroniczną: rekrutacjanzozrehavit@gmail.com