nr tel. 32 608 76 25/ nr tel. 502 066 949

Oferta

Nasz zespół czeka na Ciebie

Elektroterapia

Elektroterapia: leczenie prądem. Podczas zabiegu elektroterapii stosowane są różnego typu lecznicze prądy – stałe lub zmienne, o różnej częstotliwości.

Galwanizacja 

Jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami. Prąd stały to prąd, który podczas przepływu nie zmienia kierunku oraz natężenia. 

Wskazania

 • Nerwobóle;
 • Przewlekłe zapalenia nerwów, splotów i korzeni nerwowych;
 • Zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn i stawów kręgosłupa;
 • Porażenia wiotkie;
 • Utrudniony zrost kostny;
 • Zaburzenia krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.

 

Jonoforeza

To zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego. Do tego zabiegu mogą być używane tylko te związki, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli: kwasy, zasady i sole. Prąd stały podczas swojego przepływu wywołuje zjawisko anaforezy – przemieszczanie anionów (-) w kierunku anody (+), oraz katoforezy – przemieszczania kationów (+) w kierunku katody (-).

Wskazania

 • Przykurcze;
 • Blizny;
 • Stany pourazowe stawów i mięśni;
 • Utrudniony zrost kostny;
 • Zespoły bólowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa;
 • Zapalenia okołostawowe;
 • Nerwobóle;
 • Stany zapalne tkanek miękkich i mięśniobóle;
 • Zaburzania krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.

 

 

Prądy diadynamiczne – Prądy Bernarda 

Powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz. Są to prądy złożone z impulsów o kształcie połówki sinusoidy. Prądy diadynamiczne płyną na bazie prądu stałego o niskiej wartości natężenia. 

Wskazania

 • Zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn;
 • Stany po urazach narządu ruchu;
 • Nerwobóle;
 • Mięśniobóle;
 • Zaniki mięśni z nieczynności;
 • Zaburzenia krążenia obwodowego;
 • Zaburzenia troficzne.

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.

 

Prądy izodynamiczne

Są modyfikacją prądów diadynamicznych. Zasada ich działania polega na naprzemiennym wpływie na tkanki prądów diadynamicznych MF i DF, tak jak dzieje się w przypadku prądu CP czy LP, jednak w taki sposób, że amplituda prądu dwufazowego DF jest zmienna. Podczas stosowania prądu CP składowa monofazowa MF jest odczuwalna intensywniej.

Wskazania

 • Terapia przeciwbólowa;
 • Stany pourazowe przebiegające z obrzękiem;
 • Nerwobóle;
 • Przewlekłe stany zapalne;
 • Zwyrodnienie stawów;
 • Stany chorobowe przebiegające ze zwiększeniem napięcia mięśniówki gładkiej.

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.

 

Tens

To metoda elektroterapii służąca do zwalczania zarówno bólów ostrego i przewlekłego. Przeciwbólowe działanie TENS oparte jest na teorii kontrolowanego przepustu rdzeniowego Walla i Melzacka, jak również na teorii endorfin. Aby uzyskać zniesienie lub zmniejszenie bólu, musi dojść do zahamowania przewodnictwa bodźców bólowych na poziomie nerwów obwodowych oraz na poziomie rdzenia kręgowego. 

Wskazania

 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroba zwyrodnieniowa stawów
 • neuropatie i radikulopatie
 • ból pourazowy
 • ból pooperacyjny (operacje na jamie brzusznej i operacje okolicy klatki piersiowej, operacje ortopedyczne, urologiczne i inne)
 • ból poamputacyjny
 • ból po zabiegach stomatologicznych
 • ból głowy/migrena
 • ból, spastyczność i dysfunkcja po udarze mózgu
 • bolesne miesiączkowanie

Przeciwwskazania

 • Nowotwory;
 • Rozrusznik serca;
 • Zabieg w okolicy serca;
 • Epilepsja;
 • Ciąża (szczególnie pierwszy trymestr);
 • Okolica zatoki szyjnej;
 • Świeże rany, ubytki na skórze; stany zapalne skóry;
 • Metal na drodze przepływu prądu;
 • Okolica śluzówki i gałek ocznych;
 • Zaburzenia czucia. 

Prądy Träberta

Cechą tego prądu jest silne działania przeciwbólowe, które opiera się głównie na teorii bramki kontrolnej Walla i Malzaca. Podczas swojego przepływu prąd ten powoduje drżenie mięśni, wibracje, zmniejszając ich napięcie, co dodatkowo zwiększa efekt przeciwbólowy. 

Wskazania

 • Nerwobóle;
 • Mięśniobóle;
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów kończyn i stawów kręgosłupa;
 • Stany po urazach stawów i mięśni;
 • Zaparcia;
 • Zaburzenia krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.

 

Prądy interferencyjne – Prądy Nemecka

Są prądami sinusoidalnie zmiennymi średniej częstotliwości, modulowanymi w amplitudzie w małą częstotliwość. Powstają one w ciele pacjenta, w wyniku interferencji dwóch prądów średniej częstotliwości, płynących w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych. 

Wskazania

 • Zespoły bólowe narządu ruchu pourazowe i zwyrodnieniowe;
 • Nerwobóle;
 • Zaburzenia krążenia obwodowego;
 • Mięśniobóle;
 • Zaparcia.

 

 

Przeciwwskazania

 • Zabiegi w okolicy serca;
 • Rozrusznik serca;
 • Ostre procesy zapalne;
 • Metal w tkankach;
 • Uszkodzenie i choroby skóry;
 • Świeże naderwanie mięśni i ścięgien.

Prądy Kotza

Są prądami średniej częstotliwości, modulowanymi w małą częstotliwość. Modulacja ta powstaje w aparacie, a nie jak w klasycznej interferencji w ciele pacjenta. Prądy te służą do stymulacji mięśni w zaniku prostym oraz mięśni u sportowców w celu zwiększenia ich siły i masy mięśni. 

Wskazania

 • Przy zanikach mięśniowych z unieruchomienia
 • Przy treningu mięśniowym
 • Do stymulacja mięśni
 • Do wspomagania treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśniowego
 • W celu poprawy metabolizmu, obniżenia napięcia mięśniowego

Przeciwwskazania

 • Metal na drodze przepływ prądu;
 • Ostre stany zapalne;
 • Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • Wypryski i owrzodzenia na skórze;
 • Nowotwory łagodne i złośliwe;
 • Gorączka;
 • Porażenia spastyczne;
 • Zaburzenia czucia;
 • Ciąża;
 • Wszczepiony rozrusznik serca;
 • Zakrzepy;
 • Zagrożenie zatorami;
 • Zapalenie żył.