nr tel. 32 608 76 25/ nr tel. 502 066 949

Oferta

Nasz zespół czeka na Ciebie

Medycyna pracy i badania okresowe

Nie wystarczy raz sprawdzić stanu zdrowia pracownika, ustalając brak przeciwwskazań do wykonywania przez niego pracy na danym stanowisku. Badania musza być przeprowadzane okresowo oraz kontrolnie – gdy wystąpią określone okoliczności.

U pracowników muszą zostać wykonane obowiązkowe badania lekarskie profilaktyczne:: wstępne okresowe i kontrolne. Przeprowadzone one muszą być niezależnie od specjalnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy lub u pracowników, np. wpis do książeczki wydanej do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Placówka medyczna NZOZ Rehavit realizuje dla pracodawców i pracowników pełen zakres świadczeń z zakresu Medycyny Pracy. 

Nasi specjaliści:

lek. med. Leszek Strzelczyk

Nasz cennik:

Badania profilaktyczne (wstępne; okresowe; kontrolne oraz do celów sanepidu): 60 zł

Badania kierowców kat. A/B/C/D/(bez badania okulistycznego oraz laryngologicznego: 200 zł

Godziny przyjęć: 

Porada  możliwa po konsultacji telefonicznej

Ważne: Oferta skierowana jest do pracowników zakładów pracy mających podpisaną umowę z podstawową jednostką medycyny pracy.